Objavljeno: , Kategorija: Vadba

Kineziologija kot del obravnave bolnikov z rakom

Piše: Maja Dakskobler

Znanstvene raziskave in praksa kažejo na potrebo po kompleksnejši obravnavi bolnikov z rakom. Tudi po uradni rehabilitaciji, ko zdravnik že napiše »bp«, a so psihične brazgotine še odprte. Kako lahko kineziologija prispeva k boljši samopodobi?

Nekega torka sta se naši skupini VADI RAD (VADba IRADojke) pridružili dve novi onkološki pacientki (besedo pacientka uporabljam zato, ker sta bili tedaj obe še v postopku uradnega zdravljenja). Želeli sta spoznati našo vadbo. Povedali sta mi, v kateri fazi rehabilitacije sta in razložila sem jima, na kaj bomo morale biti pozorne. Dogovorile smo se, da bosta z vadbo začeli v petek.

V petek sta mi uro pred srečanjem poslali sporočilo, da ju ne bo, saj so jima v bolnišnici na radioterapiji svetovali, naj s telesno aktivnostjo počakata do zaključka uradne terapije.

Courneya idr. (2007) so v raziskavi, v kateri so preučevali učinke aerobnega treninga in treninga moči na pacientke v času kemoterapije ugotovili, da je vadba povzročila izboljšanje samopodobe pri pacientkah, povečala telesno pripravljenost, izboljšala telesno sestavo in prispevala k višji stopnji dokončanja vseh kemoterapij. Vse navedeno brez povzročitve limfedema ali drugih neželenih učinkov. Raziskava je potekala tri leta in je vključevala 242 pacientk. Takšnih in podobnih raziskav je na pretek.

Torkovi gospe se žal tudi po končani radioterapiji nista več oglasili.

Priložnost za delo z osebami po operaciji raka dojke sem dobila pred dobrima dvema letoma. Takrat kot študentka prvega letnika magistrskega študijskega programa kinezioterapije nisem bila prepričana o svojih kompetencah. Ker pa smo se kot prvi v Sloveniji z rakom želeli spopasti tudi z vadbo, smo se z odgovornimi strinjali, da je bolje, če ledino orje študent kineziologije, kot da bi to počel npr. vaditelj aerobike. Takrat v Sloveniji še nismo imeli kineziologa z zaključenim magistrskim programom, ki bi imel kompetence za delo s tovrstnimi populacijami.

Začetki so bili težki, negotovi in previdni. Vedno znova sem se spraševala, kaj iz skromnega nabora svojega znanja lahko ponudim tem ženskam. Bo samo vadba dva do trikrat na teden dovolj? Dovolj za kaj?

S programom VADI RAD smo želeli predvsem nadzorovati in zmanjšati prekomerno telesno težo in debelost, ki sta med dejavniki tveganja za nastanek raka, pogojenimi z načinom življenjskega sloga. Telesna dejavnost je znan dejavnik za zmanjšanje tveganja pojavnosti raka. Pri deklicah v času odraščanja naj bi telesna dejavnost povzročala poznejšo menarho, v odraslem obdobju pa izboljšala energijsko ravnovesje in pomagala pri ohranjanju normalne telesne teže (Borštnar idr., 2004). Niti približno si nisem predstavljala, da bo temu osnovnemu namenu sledilo to, kar imamo danes. Večina udeleženk našega programa je namreč raka prebolela pred več leti. Zato z gibalnega vidika niso imele skoraj nobenih omejitev (z izjemo nekaterih stranskih učinkov hormonske terapije, ki navadno traja več let po operaciji, in sem jih morala upoštevati). Včasih nisem znala prepoznati razlik med mojo vadbo in vadbami, ki bi jih lahko izvajale v drugih rekreacijskih ali fitnes centrih, saj sem z njimi z gibalnega vidika lahko izvajala čisto vse. Kljub temu sem s programom nadaljevala, z vadečimi smo se čedalje bolj spoznavale in povezovale, bile so zadovoljne.

Foto: http://www.ko-rak.si

Navodila, ki so jih vadeče dobile po zdravljenju, so pri vadbah ponekod prišla v navzkriž z novejšimi izsledki znanstvenih raziskav. Tak primer je prepoved dviganja bremen, težjih od pet kilogramov, pri nekaterih celo težjih od le dveh kilogramov. Historično je veljalo, da ženske po izpraznitvi pazdušnih bezgavk niso smele dvigati bremen, ker naj bi to poslabšalo stanje limfedema. Številne raziskave zadnjih deset let pa navajajo, da pravilno prilagojena vadba tudi z zelo težkimi bremeni stanja limfedema ne poslabša (Cormie idr, 2013 – le eden od številnih virov). Spomnim se izjave ene od naših vadečih: »Če ne smem dvigniti 5 kilogramov, mi preostane samo še ležanje na kavču, za nič drugega nisem uporabna«. Dejstvo, da je večina vadečih v obdobju srednje ali pozne odraslosti, ko glavna življenjska naloga postane bolj kot ne skrb za vnuke, daje tej trditvi vso veljavo. Danes na vadbah izvajamo od sklec, opor na dlaneh ali podlahteh, pa vse do potiskov s prsi ali nad glavo.

V času izvajanja programa smo dobili priložnost, da se preselimo v za vadbo primernejšo dvorano. Opremljena je z ogledali. Kot kineziologinja se zavedam, kako pomembno in učinkovito orodje je lahko ogledalo, saj vadečemu omogoča vpogled v položaj svojega telesa, nadzor gibanja in povratno informacijo o (ne)pravilnosti izvedbe. Veselila sem se, kako bomo »pomoč« ogledala s pridom izkoriščale. A sem se uštela. Prvo uro v novi dvorani smo vadbo izvajale tako, da sem jaz gledala v ogledalo, ogledalo pa je smelo opazovati le hrbte vadečih. Takrat sem spoznala, da so bili začetni dvomi v koristnost programa »Vadi rad« popolnoma odveč, in je še veliko stvari, ki jih tem ženskam lahko dam.

Ob besedi rak se večina ljudi zdrzne. Ker rakava obolenja polnijo vse več vsakdanov, bi pričakovali, da ga bolje poznamo, in se ga zato manj bojimo. V svetu za to boleznijo letno zboli več kot 12 milijonov ljudi. V Sloveniji vsako leto več kot 10.000. Da bi se kot družba, pa tudi kot posameznik lahko uspešno spopadali s to boleznijo, je potrebno najprej razumeti, kaj rak ni. Rak zagotovo ni smrtna obsodba, ni nič dokončno zapečatenega. To mi vsak dan sproti dokazujejo vadeče v našem programu. Res je, da je obolelih vse več, a se smrtnost zaradi te bolezni v razvitem svetu kljub temu zmanjšuje. Res pa je tudi, da je rak bolezen, ki človeku za vse življenje pusti telesne in psihične brazgotine.

Ko onkološki bolnik zaključi z uradnim zdravljenjem, začnejo vedno bolj izstopati psihosocialne posledice in sama kakovost življenja, ki je lahko načeta. Pogosto bolezen in učinki zdravljenja prizadenejo psihološko, telesno podobo in socialno življenje obolelega.

Zato sem med vadečimi izvedla kratko raziskavo o vplivu postavljene diagnoze na spremembo načina življenja. Raziskava je bila izvedena v sklopu magistrskega študija in potrjena s strani nosilca predmeta.

Naj strnem rezultate. Večina vadečih je izrazila strah pred ponovitvijo bolezni. Malo je čustev, ki v naše obnašanje in počutje zagrizejo tako močno kot strah. Strokovnjaki se strinjajo, da je strah pred ponovitvijo bolezni ena najpogostejših psihičnih težav pacientov z rakom, žal pa številni pacienti s to težavo niso deležni ustrezne pomoči in zdravljenja. Naše vadeče pri tem niso izjema. Zgodi se jim, da naletijo na neustrezen pristop. Spomnim se gospe Š., vedno nasmejane, hudomušne in brezskrbne, ko je nekega dne prišla na vadbo. Takoj sem vedela, da nekaj ni v redu. Dejala je: »Zdravnik pravi, naj se kar pripravim, saj se bolezen po tolikih letih navadno ponovi«.

Raziskava je pokazala tudi, da si je večina vadečih po bolezni izbrala drugačne življenjske prioritete, med njimi pa so žal tudi take, ki jim bolezen ni bila motivacija za spremembo življenjskega sloga. Pravijo, da je njihovo življenje po bolezni slabše. Čustvena prizadetost je pričakovan odziv na diagnozo bolezni, kakršna je rak dojke. Podatki študij o pogostosti depresije pri bolnikih z rakom kažejo, da je depresija prisotna pri 25-57% bolnikov z rakom, od tega pa je le 20-25% bolnikov s tovrstnimi težavami odkritih in primerno zdravljenih (Snoj, 2007, v Novaković, 2007).

Na vprašanje, ali se je njihov življenjski slog po bolezni spremenil, je redkokatera odgovorila pritrdilno, kljub temu pa me veseli dejstvo, da vadbo vse obiskujejo. Kaj jih privlači? Specifičnost vadbe, ki je namenjena izključno njim enakim, zato lažje izmenjujejo izkušnje in informacije. Za vadbo se odločajo zaradi druženja, sprostitve in ohranjanja oziroma izboljšanja telesne pripravljenosti.

Ker psihosocialne težave, s katerimi se bolnice po operaciji raka dojke spopadajo, niso primarno področje dela kineziologa, sem iskala rešitve, kako v naš program implementirati celostno obravnavo. Poleg telesne vadbe sem v obliki predavanj in delavnic začela vključevati druge vsebine s področja psihologije, prehrane in drugih področij zdravega življenjskega sloga. Vsako leto poskušam povabiti strokovnjake, ki so pripravljeni delček sebe in svojega znanja deliti v korist naših vadečih.

Kako pomembno se mi zdi, da se ljudje po bolezni, ki je na njihovih psihosocialnih parametrih pustila posledice, združujejo v skupine sebi enakih? Zelo. Na naših vadbah ne le telovadimo in skrbimo za zmanjševanje dejavnikov tveganja, ampak se družimo, delimo svoje zgodbe, izkušnje, se podpiramo in ena drugi dokazujemo, kaj vse zmoremo. Sama svojih vadečih nikoli ne smatram za bolnice, in jim to tudi vedno znova povem. Zame so borke nepredstavljivih razsežnosti, od katerih sem se ogromno naučila. Z vedno novimi izzivi skupaj premikamo meje njihovih zmožnosti in jim dokazujemo, da lahko. Imamo seveda tudi slabe dneve, ko se slaba energija iz ene razpase na vse. Ampak nas to ne moti. In čeprav sem po izobrazbi kineziologinja, sem velikokrat teoretične zakonitosti svoje stroke primorana nadgraditi in oplemenititi z občutki. V programu »Vadi rad« nastopam kot prijateljica, poslušalka, učiteljica in učenka.

V želji po celostni obravnavi poleg vadbe in ostalih nalog izvajam praktično uporabo kinezioloških trakov v povezavi z limfedemom. Uporabo kinezioloških trakov z limfno tehniko pri onkoloških bolnikih in njihove pozitivne učinke zasledimo v številnih znanstvenih raziskavah. Pacientke po operaciji raka dojke so s strani ZZZS-ja deležne le deset terapij limfne drenaže na leto, ki je za uravnavanje limfedema najbolj učinkovita. To pa je za tiste, ki imajo resne težave, premalo. Pripada jim tudi kompresijska rokavica, a je ta izjemno neudobna. Primer ni enak primeru, zato skušam z vsako posameznico ugotoviti, katera aplikacija ji najbolj ustreza, kateri je zanjo najprimernejši čas nošenja, in spremljam ohranjanje učinkov po odstranitvi.

Posledice raka so kompleksne, zahtevajo interdisciplinarno obravnavo v času rehabilitacije in po njej. Vidim nujno potrebo po povezovanju strok, ki bi poskrbele, da so bolnice deležne primerne in kvalitetne obravnave, predvsem pa da se med prehodi ne izgubljajo. Obravnava bi se namreč morala nadaljevati tudi potem, ko na papirju zdravnik že napiše »bp«. Hvaležna sem, da lahko preko kineziologije ustvarjam skupnost, ki tem ženskam omogoča lažjo vrnitev v družbo in njihov vsakdan.

O avtorju: Maja Dakskobler je diplomantka kineziologe, ki končuje magistrski študijski program kineziologije – smer kinezioterapija. Poleg dela z onkološkimi bolniki veliko časa namenja tehnikam in oblikam vadbe, ki so učinkovite pri obvladovanju stresa ter pozitivno vplivajo na psihološko zdravje ljudi. V osebnem življenju se posveča predvsem filozofiji joge in njenim učinkom na človeka.

V kolikor vas zanima karkoli v povezavi z vadbo in telesno aktivnostjo onkoloških bolnikov, jo lahko kontaktirate na maja.dax@gmail.com

Viri:

Borštnar, S., Bračko, M., Čufer, T., Hertl, K., Hočevar, M., Us Kraševec, M.,…Žgajnar, J. (2004). Rak dojke: Kaj morate vedeti. Ljubljana: AstraZeneca.

Cormie, P., Pumpa, K., Galvão, A. D., Turner, E., Spry, N., Saunders, C., Zissiadis, Y., Newton, R. U. (2013). Is it safe and efficacious for women with lymphedema secondary to breast cancer to lift heavy weights during exercise: a randomised controlled trial. Journal of Cancer Survivorship. 7. 413–424.

Courneya, K. S., Segal, R. J., Mackey, J. R., Gelmon, K., Reid, R. D., Friedenreich, C. M., Ladha, A. B., Proulx, C., Vallance, J. K. H., Lane, K., Yasui, Y., McKenzie, D. C. (2007). Effects of Aerobic and Resistance Exercise in Breast Cancer Patients Receiving Adjuvant Chemotherapy: A Multicenter Randomized Controlled Trial. Journal of Clinical Oncology, 25(28), 4396-4404.

Snoj, Z. (2007). V S., Novaković, M. Hočevar, B. Novaković Jezeršek, P. Strojan in J. Žgajnar, (ur.), Onkologija: raziskovanje, diagnostika in zdravljenje raka (str. 194-198). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Se želite pridružiti našim terapevtskim programom?

Izkoristite brezplačni posvet