Objavljeno: , Kategorija: Vadba

Kondicijska priprava in njena vloga v športu mladih

Piše: Tadej Verbost

Gibanje je ena izmed naših osnovnih potreb in hkrati tudi naša vrednota ter sredstvo izražanja. Zmožnost opravljanja kompleksnih in zahtevnih gibalnih nalog je človeka pripeljala na vrh kognicijskih zmožnosti, katerim ni kos nobeno drugo živo bitje. Z gibanjem namreč krepimo in razvijamo svoje telo, motoriko in um ter urimo svoje spretnosti.

Kot trenerji in kineziologi v praksi opažamo, da splošna gibalna pismenost mladine in tudi mladih športnikov upada. To pripisujemo vedno manjši količini gibalne aktivnosti in vedno več sedenja. Posledično upada prilagodljivost in odpornost mladih športnikov na psihološke, fiziološke in tudi sociološke obremenitve ter dražljaje, ki jim jih vsakodnevno postavlja šport in njihovo okolje. S tem posledično raste število poškodb, število sindromov pretreniranosti in osip mladih, še ne izraženih talentov, ki so šport zapustili mnogo prezgodaj.

Druga plat športa mladih

Kot protiutež vse bolj sedečemu načinu življenja starši svoje otroke vpisujejo v različne športne dejavnosti. Na tem področju se pojavlja zelo izrazit trend vpisovanja vse mlajših otrok v športne panoge, tudi že pri treh letih. Samo po sebi tu ni nič spornega. Sporno je dejstvo, da te dejavnosti nadomeščajo spontano otroško druženje in z njo povezano gibalno aktivnost skozi igro. Hkrati te iste dejavnosti postajajo vedno bolj tekmovalno in selekcijsko naravnane, kar je v večini panog privedlo do resnih tekmovalnih sistemov, ki so v nemalo primerih žal slabo usklajeni z biološkim razvojem otrok.

Posledično so začeli tudi trenerji spreminjati sam način treniranja mladih otrok, saj se z uvedbo tekmovalnega sistema začne kakovost dela pogojevati s športnim dosežkom in ne z dolgotrajnim razvojem otroka v uravnovešenega, zadovoljnega in zdravega odraslega športnika. Ti pristopi nemalokrat otroke odvrnejo od športa, še preden bi lahko zares začeli resno tekmovati. Razlogov za to je več:

• poškodbe,
• sindromi pretreniranosti,
• splošna zasičenost s športom,
• preveč psihičnega stresa,
• izguba širših družbenih skupin,
• težko usklajevanje šolskih in športnih obveznosti.

Vse to so posledice t.i. »prezgodnje specializacije«. Programi selekcijskega tekmovalnega športa so zahtevni in neizprosni, zato je osip mladih zelo velik, hkrati pa primanjkuje alternative z bolj igrivimi programi, ki bi v športu obdržali še neslutene bodoče zmagovalce.

Strokovnjaki iz področja kineziologije in športnega treniranja opažamo, da se v vrhunske selekcije uvrščajo športniki, ki so kot otroci svoj gibalni potencial izpopolnjevali v več različnih panogah in s tem skrbeli za svojo široko gibalno pismenost in osnovno telesno pripravljenost. Prav tako se ti športniki soočajo z manj poškodbami in so v večini bolj uspešni in bolj zadovoljni s svojo športno kariero. Zanimivo je tudi to, da kot mladi tekmovalci velikokrat ne izstopajo od povprečja, zato zmaga nad nasprotnikom ni merilo kakovosti športa mladih.

S prezgodnjo specializacijo in neprilagojeno vadbo, glede na starostno skupino, ne vplivamo le na dolgoročno slabši dosežek, ampak neposredno vplivamo tudi na zdravje otrok in razvitost njihovih življenjsko pomembnih telesnih sistemov kot so:

• živčni sistem,
• endokrini sistem,
• kostni sistem,
• mišični sistem,
• krvožilni sistem,
• respiratorni sistem.

Če se otrok vrti v krogu preobremenjenosti ter se sooča s poškodbami in izčrpanostjo, vse to neposredno vpliva na razvoj vseh teh sistemov ter posledično tudi na končno zdravje in tekmovalni dosežek. Konkretno je možno sledeče:

Če je otrok v času najbolj izrazite rasti preobremenjen, ne bo nikdar dosegel svoje predvidene telesne višine, hkrati pa bodo tudi ostali sistemi zaostajali v razvoju, saj pri omenjenem otroku hormonski in živčni sistem delujeta daleč od optimalnega, trpel bo tudi otrokov psihosocialni razvoj.

Z vsem naštetim je zavrta učinkovitost otrokovih osnovnih življenjskih funkcij. Zavrta je tudi gibalna učinkovitost, čeprav je namen športa le-to izboljšati. Slednja je pogojena z usvojenostjo gibanja, s spretnostjo in sposobnostjo razvoja ustrezne mišične sile, hitrosti, vzdrževanja mišične sile ipd.

Kondicijska priprava v športu mladih

Kondicijska priprava mladih športnikov

Kondicijska-priprava-mladih-športnikov

V izogib čim več negativnim vplivom se je v športu odraslih uvedla kondicijska priprava – to so trenažne vsebine, ki skrbijo za vzdrževanje ali izboljšanje telesne zmogljivosti v osnovnih gibalnih sposobnostih, kar privede do boljšega zdravja, manj poškodb in konstantnega napredka v športni panogi. Kondicijsko pripravo trenerji velikokrat v žargonu poimenujemo tudi »osnovna telesna pripravljenost«.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov se kondicijska priprava vse bolj uvaja tudi v športu mladih. Ob pravilni implementaciji se izkaže kot skrb za zdravje in vzgojo mladega otroka v psihološko trdnega in delu predanega športnika, ki deluje dobro tudi v svojem širšem socialnem okolju.

V sklopu kondicijske priprave je dolžnost trenerja/kineziologa mlade športnike naučiti obvladovati svoje telo v različnih pogojih in režimih delovanja ter utrditi njihovo psihološko stabilnost. S tem zagotavljamo njihovo visoko sposobnost adaptacije in sposobnost učinkovitega reševanja širokega spektra gibalnih nalog brez tveganja poškodb. S takim pristopom otroku ali mladostniku omogočimo dolgo, zdravo športno pot in možnost gibalnega udejstvovanja tudi po končani karieri.

Cilji kondicijske priprave mladega športnika

• učenje in optimizacija osnovnih gibalnih vzorcev in njihovih variacij,
• učenje uporabe in tehnike izvedbe pomembnih vaj (različne uteži, težke žoge, ovire, poskoki, metodika agilnosti ipd.),
• razvijanje gibalne širine skozi različne gibalne naloge in igro,
• pripravo na specifične gibalne zahteve izbrane discipline,
• preprečevanje posledic prezgodnje specializacije,
• delovanje na osveščanju staršev in trenerjev o posledicah prezgodnje specializacije,
• učenje osnovnih načel in uporabe sredstev regeneracije in počitka.

To je le nekaj osnov, na katere moramo biti kot strokovnjaki pozorni pri vzgajanju in treniranju mladih športnikov. A to ne pomeni, da otrok ne sme biti obremenjen; le vedeti moramo kdaj, kaj, kako pogosto in koliko lahko otrok trenira, da je njegovo telo sposobno čim boljše prilagoditve na dane zahteve in na zahteve, ki ga še čakajo v bodoče.

Naše poslanstvo je otroku predstaviti gibanje in šport kot vrednoto, kot del njegovega vsestranskega razvoja, in s tem pripraviti temelje za bodoče vrhunske osebne dosežke. Nenazadnje šport mladih obstaja zaradi otrok in ne zaradi športa.

Vabilo na brezplačni posvet

Če bi vas zanimala kondicijska priprava pod našim vodstvom, lepo vabljeni na brezplačni posvet – info@kinvital.si

Tadej je absolvent magisterija Kineziologije na Fakulteti za šport, kondicijski trener in športnik z 19-letnim stažem na državnem in mednarodnem nivoju. V svoji karieri je večkrat nastopil za atletsko reprezentanco Slovenije. Svoja multidisciplinarna znanja in izkušnje že pet let prenaša na vrhunske in mlade športnike na področju kondicijske priprave in rehabilitacijskih vadb.