Objavljeno: , Kategorija: Poškodbe

Specifična telesna priprava po poškodbi sprednje križne vezi (ACL)

Piše: Uroš Kožar

Pri številnih športnih panogah poškodbe kolena zasedajo sam vrh in poškodbe sprednje križne vezi (ACL) so ene pogostejših. Dejavniki tveganja za nastanek take poškodbe so številni in pri nekontaktni obliki te poškodbe vključujejo gibanja kot so tek, spremembe smeri, skoki in doskoki.

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK POŠKODB KOLENSKEGA SKLEPA:

1. Mišično nesorazmerje
Nesorazmerje moči mišic quadriceps in zadnje lože. Velikokrat opažamo prevelik poudarek na razvoju sprednjih stegenskih mišic in hkrati zanemarjanja zadnjih lož. Priporočeno razmerje zadnja loža/quadriceps znaša 55-65 %, ko razmerje pade pod 48 % se možnost poškodbe znatno poveča!

2. Razmerje med dominantno in nedominantno nogo
Prevelike razlike v moči mišic leve in desne noge predstavljajo dejavnik tveganja. Obstajajo različni testi, s katerimi preverimo razlike, le-te se morajo nahajati v okviru 15 %.

3. Nepravilni gibalni vzorci
Pravilna tehnika skokov in predvsem pristankov je pomemben element varne igre. Pri nepravilnih pristankih pogosto prihaja do valgus ali varus položaja kolen, ki v kombinaciji s spremembo smeri negativno vpliva na biomehaniko kolenskega sklepa. Pravilne tehnike pristanka se je potrebno naučiti!

1. Pomanjkanje mišične predaktivacije
Kaj se bo ob pristanku zgodilo, moramo predvideti in mišice s predaktivacijo pripraviti na to!

2. Slabo dinamično ravnotežje
Proprioceptorji so receptorji v naših sklepih, ki zaznavajo položaj sklepa. S treningom jih moramo naučiti, da se odzovejo na določen signal (spremembo gibanja) in aktivirajo potrebne mišice, ki zagotovijo stabilnost sklepa.

3. Slaba stabilnost trupa
Moč trupa predstavlja osnovo, bazo za ekstremitete, ki se nanj pripenjajo. Močne noge nam ne koristijo, če nimajo močnega trupa za oporo. Globoki stabilizatorji trupa so mišice, ki hkrati varujejo tudi hrbtenico!

Poškodba-ACL

Kaj je pomembno?

Med tem ko so zgodnje faze rehabilitacije že dobro raziskane in protokoli rehabilitacije jasno določeni, so zaključne faze slabše definirane, vendar pri vračanju v poln trenažni in tekmovalni proces še kako pomembne.

Po končani primarni rehabilitaciji po rekonstrukciji ACL je večina pacientov sposobna opravljati vsakodnevna gospodinjska opravila, nikakor pa se niso sposobni varno vrniti v šport oz. športno dejavnost. Mišična moč glavnih mišičnih skupin, ki opravljajo vlogo dinamične stabilizacije kolena, je oslabljena, porušena so znotrajmišična in medmišična razmerja, porušen je kinestetični občutek.

Vse te parametre moramo nujno izboljšati do priporočenih vrednosti, če seveda želimo, da je zaključek rehabilitacije varen in učinkovit. Tukaj pomembno vlogo predstavljajo strokovnjaki telesne in kondicijske priprave, kineziologi. Kineziolog vam bo znal odkriti pomanjklivosti vaših gibalnih vzorcev, določiti in popraviti razmerje moči med sprednjimi in zadnjimi stegenskimi mišicami ter okrepiti ostale mišičnne skupine, ki igrajo pomembno vlogo preventive. Le-to razmerje se zaradi poškodbe poruši in je kot tako eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek in ponovitev poškodbe.

Izključno dober in posamezniku prilagojen program vrnitve v šport po rekonstrukciji ACL je zagotovilo za varno udejstvovanje v telesni dejavnosti.

Za BREZPLAČNI posvet nas kontaktirajte na info@kinvital.si!

Myer idr. (2008). Neuromuscular training techniques to target deficits before return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of strength and conditioning research.

Read idr. (2016). Neuromuscular risk factors for knee and ankle ligament injuries in male youth soccer players. Sports medicine.